Hem


Projektdesign är ett oberoende konsultföretag med huvudsaklig inriktning på den kommersiella bygg- och fastighetsbranschen. Vi har många års erfarenhet av projektledning i dess olika faser, främst från ny- och ombyggnationsprojekt med inriktning på köpcentrum, butiker och kontor.


Vi samarbetar med ett antal andra projektledningsföretag, tekniska konsulter och arkitekter i väl fungerande nätverk och kan på så sätt säkerställa rätt resurs med rätt kompetens i respektive projekt. Vi kan ta rollen som projektledare för hela projektet, som stödfunktion eller som delprojektledare.Bolaget är verksamt sedan 2002.


Projektdesign AB     Bergviksvägen 79     167 63 Bromma     Tel 070-675 83 00     E-post ola@projektdesign.se


Praesent suscipit dolor lacus laoreet venenatis eros iaculis.