Det här sysslar vi med


Vi projektleder stort som smått, som ombud för hyresgäst eller fastighetsägare vid ny- eller ombyggnadsprojekt och hyresgästanpassningar i butiker och kontor.


Vi erbjuder:


  • Projektledning
  • Byggledning
  • Projekteringssamordning
  • Hyresgästkoordination
  • Relocation management
  • Fastighetsutveckling
  • Kostnadsuppskattningar & kalkyler


Projektdesign AB     Bergviksvägen 79     167 63 Bromma     Tel 070-675 83 00     E-post ola@projektdesign.se